E-learning i organisationen

E-learning i organisationen

kr. 500,00

E-learning i organisationen – et e-learning kursus

Der er store fordele – lærings-og ressourcemæssigt – ved at omlægge tilstedeværelseskurser helt eller delvist til e-learning. I kurset får du et overblik over mulighederne for anvendelse af e-learning, så det understøtter kompetenceudvikling i organisationen. Du bliver introduceret til platforme til distribution, og du får et indblik i forskellige værktøjer til fremstilling.

Ved køb har du adgang til e-learning kurset i tre måneder. Når du har bestilt kurset her, så får du en mail med adgangskode inden for 24 timer.

000

E-learning i organisationen – et e-learning kursus

Hvorfor er det er vigtigt at implementere e-learning i organisationen? Der er store fordele – lærings-og ressourcemæssigt – ved at omlægge tilstedeværelseskurser helt eller delvist til e-læring. I modulet får du et overblik over mulighederne for anvendelse af e-learning, så det understøtter kompetenceudvikling i organisationen. Du bliver introduceret til platforme til distribution, og du får et indblik i forskellige værktøjer til fremstilling.

Du kan se det første kapitel helt gratis her fra vores portal. Kurset kan med fordel tages som en del af forløbet Certficeret e-learning udvikler. 

Hvordan foregår kurset?

Kurset foregår som e-learning. Kurset afsluttes med en test. Hvis du består testen med 100% rigtig, så modtager du et certifikat.

Hvad lærer jeg?

E-learning kurset er opdelt i fem kapitler plus en afsluttende test:

Kapitel 1: Hvad er digital læring?

Kapitel 2: Organisation og e-learning

Kapitel 3: Udvikling og proces

Kapitel 4: Distribution af e-learning

Kapitel 5: Forfatterværktøjer

Kapitel 6: Afsluttende test

Læringsmål for modulet er at deltageren har:

  • kendskab til e-læring, digital læring, webinarer, onlineundervisning og blended learning

  • fordele og ulemper ved e-learning

  • kendskab til begreberne læring og undervisning

  • viden om fordele ved e-learning såsom: ensartethed, fleksibilitet, motivation, let at ændre indhold, tilgængelighed, sporing af gennemførelse og test

  • kendskab til barrierer i anvendelse af e-learning i organisationen

  • kendskab til processen med at omlægge tilstedeværelseskurser til e-learning og blended learning

  • viden om Learning Management Systemer, Onlineportaler og Apps til læring

  • kendskab til forskellige produktyper og deres anvendelsesområder herunder Articulate 360, Adobe Connect, Camtasia, VideoScribe, Vyond mm.

Kurset giver dig et solidt afsæt for at designe e-learning. Du kan også have glæde af kurset, hvis du skal indgå i en projektgruppe omkring udvikling af e-learning.