Privatlivspolitik

For at du kan indgå aftale med os, har vi brug for følgende oplysninger:
Navn, adresse, tlf.nr. og e-mailadresse.

Vi foretager registreringen af dine personoplysninger med det formål at kunne levere varen til dig.
Personoplysningerne registreres hos IT Univers og opbevares i fem år, hvorefter oplysningerne slettes. Den dataansvarlige på IT Univers er direktør Charlotte Cederstrøm. Dine oplysninger videregives eller sælges ikke til tredjemand.

Handelsbetingelserne er senest opdateret den 11.10.2023.

Hvis du ønsker at klage over IT Univers behandling af dine personoplysninger, kan dette ske til:

Datatilsynet
Borgergade 28, 5 sal
1300 København

telefon 33 19 32 00
e-mail: dt@datatilsynet.dk

Yderligere uddybelse

Når du køber produkter via www.it-univers.dk eller køber konsulentydelser hos IT Univers ApS så får vi
typiske følgende informationer om dig og dit firma:
Firmanavn/organisation
Dit/jeres navne
Dit/jeres arbejdsadresser
Dit/jeres e-mailadresser
Dit/jeres telefonnumre
Øvrige kontaktoplysninger

Vi behandler disse personoplysninger i forbindelse med vores samarbejde, da det er nødvendigt for,
at vi kan levere, udføre, dokumentere produkter og ydelser.
Datasikkerhed
Vi behandler dine personoplysninger sikkert og fortroligt i overensstemmelse med gældende lovgivning,
herunder persondataforordningen og databeskyttelsesloven.
Dine oplysninger vil alene blive anvendt til det formål, de er indsamlet til, og vil blive slettet, når dette
formål er opfyldt eller ikke længere relevant. Vi anvender tredjeparter til håndtering af data (bogholder
og revisionsfirma) og har indgået databehandleraftaler med disse databehandlere, hvilket er vores
garanti for, at de overholder gældende regler om beskyttelse af dine personoplysninger.
Oplysning, indsigelse, ændring og sletning
Du kan altid kontakte os for at få oplyst, hvilke af dine personoplysninger vi ligger inde med. Dette kan
ske ved henvendelse til:
IT Univers ApS
Kratbjerg 201
3480 Fredensborg
CVR-nr. 20626097 E-mail: info@it-univers.dk
Hvis der er fejl i vores oplysninger, har du krav på at få dem rettet, så vi har de rigtige, lige som du har
ret til at få udleveret oplysningerne i et almindeligt format (dataportabilitet).
Ønsker du at udnytte din ret til ændring eller dataportabilitet, er du velkommen til at skrive til os på
ovennævnte e-mailadresse.
Ønsker du ikke længere, at vi skal behandle dine personoplysninger, eller at vi skal begrænse
behandlingen af dine personoplysninger, kan du også sende os en anmodning herom til ovennævnte emailadresse.
Dine oplysninger vil blive slettet efter 5 år efter dit køb, da vi er forpligtet til at gemme oplysningerne
i 5 år i medfør af bogføringsloven.
Hvis du ønsker at klage over IT Univers behandling af dine personoplysninger, kan dette ske til
Datatilsynet, på adressen Borgergade 28,5., 1300 København, telefon 33 19 32 00 e-mail:
dt@datatilsynet.dk