Vi udvikler digital læring sammen med jer

Udvikler I e-læring eller skal I til at begynde på det?

Vi kan sammensætte et forløb for jer, så I får ny inspiration til jeres digitale læring, eller vi kan hjælpe jer hurtigt igang med produktion af solide digitale læringsprodukter. 

 

IT Univers har mange års erfaring med udvikling af undervisningsforløb med anvendelse af digitale læringsmidler til medarbejdere. 

Vi har erfaring med workshops og kurser for kommuner og private virksomheders egne læringskonsulenter.

 

I vil få et godt afsæt i jeres team eller for enkeltpersoner, som skal stå for videreudvikling af læringsforløb til LMS eller intranet. 

 

Her er et eksempel på et forløb for en kommunes/virksomheds egne læringskonsulenter, som skal arbejde med at udvikle e-læring:

 

1. Et møde til behovsafdækning og forventningsafstemning.

2. Medarbejderne begynder med et e-læringskursus i værktøj og metode.

3. Workshop hvor vi udvikler eller tilretter jeres digitale læring.

4. En periode med online konsulentbistand/reviews mens I udvikler.

5. Workshop med erfaringsopsamling og struktur.

6. Efter to måneder en test i anvendelse af værktøjer og metode.

 

 

Vi tilbyder også at udvikle digtale læringsobjekter 100 % for jer - se mere

 

Vi kan også hjælpe jer med at omlægge gamle e-læringskurser med Flash til HTML5.