Certificeret e-læringsudvikler

Opbyg et stærkt internt team til at udvikle e-læring til organisationen

I de senere år er der kommet markant større fokus på e-læring. Det er både e-læring som separate kurser, men også e-læring som en del af blended learning-forløb.

Parallelt med denne udvikling, er værktøjerne til at fremstille e-læring blevet enklere at anvende, og distributionsmulighederne er blevet større.

Forløbet Certificeret e-læringsudvikler retter sig mod medarbejdere, som er undervisere, konsulenter, fagspecialister eller HR-medarbejdere. Ved at gennemføre modulerne i Certificeret e-lærings-
udvikler opnår deltageren en solid viden og træning i at udvikle professionel e-læring.

Der er to spor, som fører frem til certificeringen. Medarbejderen kan vælge at lære at udvikle e-læring med Articulate Storyline eller med Articulate Rise. Det er også muligt at tage begge spor, og dermed opnå Certificeret e-læringsudvikler+. Et forløb består af fem moduler: E-læring i organisationen, E-didaktik i teori og praksis, Anvendelse af Storyline eller Rise, Grafisk design i Storyline eller Rise samt det afsluttende modul Udvikling af professionel e-læring. Forløbet kan suppleres med kurserne Video til e-læring og Speak til e-læring.

Et forløb tages typisk over tre måneder. Formen er en blanding af e-læring, onlineundervisning og individuel sparring. Alle modulerne kan tages enkeltvist.

Et forløb med Articulate Storyline · kr. 28.400

Et forløb med Articulate Rise · kr. 25.400

Forløb med både Articulate Storyline og Articulate Rise · kr. 38.400

Kontakt os for nærmere information. 

 

 

Modulerne

E-læring i organisationen

Hvorfor er det er vigtigt at implementere e-læring i organisationen?

Der er store fordele – lærings-og ressourcemæssigt – ved at omlægge tilstedeværelseskurser helt eller delvist til e-læring.

I modulet får du et overblik over mulighederne for anvendelse af e-læring, så det understøtter kompetenceudvikling i organisationen. Du bliver introduceret til platforme til distribution, og du får et indblik i forskellige værktøjer til fremstilling. E-læringskursus · kr. 400, varighed 0,5 time

 

E-didaktik i teori og praksis

Hvorfor er det vigtigt, at der er interaktivitet i e-læring?

Få indsigt i hvordan interaktivitet understøtter effektiv læring. Før du begynder at designe e-læring, så skal de didaktiske overvejelser være på plads.

Du lærer om formål, læringsmål, målgrupper, deltager-forudsætninger og pædagogiske metoders anvendelse i udvikling af e-læring. Modulet afsluttes med en afleverings-opgave, som du får individuel feedback på. Blended learning · kr. 1.000, e-læringskursus · aflevering af opgave · varighed 1 time*.

 

Anvendelse af Articulate Storyline

Hvordan udvikler du interaktiv e-læring med Articulate Storyline? Du lærer alle de grundlæggende funktioner til at opbygge e-læring med interaktivitet. Du lærer at indsætte videoer, lyd, fotos, grafik og meget mere. Opsætning af quiz og test er også en del af modulet. I modulet er der to afleveringsopgaver samt en afsluttende test. Blended learning · kr. 8.000, onlinekursus 2 dage · aflevering af opgaver · varighed 15 timer*.

 

Grafisk design i Articulate Storyline

Hvordan skaber du et grafisk sammenhængende udtryk i organisationens e-læring? I modulet lærer du at opsætte en master, som giver et ensartet grafisk udtryk i din e-læring. Du lærer om komposition, farvelære og brug af grafiske elementer til at fremhæve læringspointer. Modulet afsluttes med en afleveringsopgave, som du får individuel feedback på. Blended learning · kr. 5.000, Onlinekursus 1 dag · aflevering af opgave · varighed 7 timer*.

 

Anvendelse af Articulate Rise

Hvordan udvikler du e-læring med et webbaseret program? Articulate Rise er et webbaseret program, som gør det muligt hurtigt at udvikle funktionelle e-læringsforløb. I modulet lærer du at opsætte blokke med tekst, video,
lyd, fotos, grafik og interaktive elementer. Du lærer at tilpasse opsætningen og anvende alle programmets funktioner. I modulet er der to afleveringsopgaver samt en afsluttende test. 
Blended learning · kr. 5.000, Onlinekursus 1 dag · aflevering af opgave · varighed 7 timer*.

 

Grafisk design i Articulate Rise

Hvordan skaber du et flow gennem opsætning og anvendelse af farver i din e-læring? I modulet lærer du at skabe et ensartet grafisk udtryk i e-læring. Du lærer at anvende alle indstillingsmuligheder for farver, billeder og effekter til at fremhæve læringspointer. Modulet afsluttes med en afleveringsopgave, som du får individuel feedback på. Blended learning · kr. 5.000, onlinekursus 1 dag · aflevering af opgave · varighed 7 timer*.

 

Udvikling af professionel e-læring

Vil du certificeres som e-læringsudvikler? I dette afsluttende modul udvikler du et e-læringskursus til din organisation. Du tager udgangspunkt i et konkret læringsbehov, og gennemløber hele processen fra afklaringen af læringsmål over design og udvikling til endelig produktion. Undervejs i forløbet er der tre blokke med individuel online-sparring med to undervisere. Modulet afsluttes med en bedømmelse af dit produkt samt en test. Begge dele skal beståes, før der du bliver certificeret e-læringsudvikler. Blended learning · kr. 14.000, onlinekursus 1 dag · sparring · certificering.

Video til e-læring

Vil du lære at optage videoklip til e-læring? I modulet lærer du om komposition, lyd og lys i video. Du anvender din telefon eller eget kamera til optagelser, og du får træning og feedback af en professionel fotograf.

Du lærer også at redigere i videooptagelsen og indsætte den i e-læring. Tilstedeværelseskursus 1 dag · kr. 5.000,  varighed 7 timer*.

Speak til e-læring

Vil du indtale egen speak til din e-læring? I modulet lærer du om stemmeføring og betoninger, så lydsiden i din e-læring bliver optimal. Du får træning og feedback af en professionel speaker.

Du lærer også om filformater og klipning af lydfiler, så de kan anvendes i e-læring. Tilstedeværelseskursus 2x½ dag · kr. 5.000, varighed 7 timer*.

 

* er varighed + opgaveløsning