Mini-pædagogikum

- et onlinekursus for undervisere 

På landsplan er cirka 18 procent af underviserne i folkeskolen ikke uddannede lærere.

Kompetente lærere er afgørende for, at elever bliver dygtige i skolen. Derfor har vi udviklet Mini-pædagogikum, som er et online-kursus på seks moduler. Kurset understøtter udviklingen af de nødvendige kompetencer hos undervisere i grundskolen, der ikke har en læreruddannelse.

Hele kurset foregår online, og kan placeres uden for normal undervisningstid. Kursusdeltageren skal levere en arbejdsindsats på tre timer pr. uge.

 

Formål med kurset

Deltageren får forståelse for grundlæggende didaktiske og pædagogiske begreber og deres relation til praksis i klasserummet. Det giver underviseren et bedre overblik og redskaber til at skabe et roligt, stabilt – og samtidig dynamisk – læringsrum for eleverne.

Hjælp til undervisere uden læreruddannelse

Kommunen og skolelederen kan støtte de undervisere uden læreruddannelse ved at tilbyde dem kursusforløbet, så de bedre kan håndtere hverdagens udfordringer i klasserummet, og indgå i mere kvalificeret dialog med kollegerne.

Modulerne

Kurset består af seks moduler: 

Modul A - At skabe et læringsrum

Modul B - Undervisningslære

Modul C - Udfordringer som underviser

Modul D - Specialpædagogik

Modul E - Samarbejde

Modul F - Hvem er jeg som underviser?

 

Se særskilt webside for Mini-pædagogikum 

Hent kursusoversigt med datoer for alle modulerne i skoleåret 2020/2021

 

Her kan du få en introduktion til hvordan kurset foregår

 

 

Hvordan får deltageren et certifikat?

Deltageren modtager et certifikat for gennemførelse af hvert af de seks moduler. Når deltageren er certificeret i alle seks moduler, så udstedes et samlet certifikat for det fulde Mini-pædagogikum.

Deltageren skal have gennemarbejdet materialet og løst opgaverne samt deltaget i holdundervisningen for at opnå certifikat.

Arbejdsforløb

Deltageren arbejder undervejs i forløbet med selvvalgte problemstillinger fra hverdagen som underviser.

Deltageren udfordres i online-undervisningen og øvelserne, og vi arbejder med konkrete eksempler i forhold til at skabe gode relationer til kolleger, skoleleder og forældre.

Hvad koster det?

Mini-pædagogikum kurset består af et seks måneders forløb fordelt over et skoleår. Prisen er 12.000, - kr. pr. deltager.

Hvis en skole eller en kommune ønsker at tilmelde flere undervisere på én gang, så ydes der rabat.

Deltageren har adgang til alt kursusmaterialet online i tre måneder efter forløbet er afsluttet.