Konsulent

 

It konsulent opgaver udføres
 

Vi løser typisk opgaver inden for design af læringsforløb og træning af virksomhedens it instruktører.

Hvis I står over for implementering af et nyt it-system eller en opgradering, så kan vi sammen med jer sikre en smidig overgang.

Vi afdækker behov for læring i forbindelse med overgangen til det nye, og vi kan opstille forskellige modeller for, hvordan læringsopgaven kan løses sammen med jeres instruktører eller vi løser undervisningsopgaven for jer.

IT Univers bruger værktøjer som fokusgruppemøder, observationer, test og spørgeskemaer til afdækning af behov for læring og til at afklare medarbejdernes it niveau.

Vi anvender DANSK IT´s kompetenceafklaringstest eller vi udvikler on-line test til netop jeres behov. Se eksempel på et skema til behovsafklaring i Excel heunder - og quiz til opfølgning.
Prøv en Excel-quiz

 

Vi tilbyder også konsulentydelser til jer der udvikler e-læring eller skal igang med det - se mere her
 

 

Spørgeskema til afklaring af behov


Quiz opfølgning efter læringsforløb